Innhold

Hjem

Historia  History 

Historikk

Dræggens Buekorps

Fjeldets Bataljon

Laksevågs Bueskyttere

Lungegaardens Buekorps

Løvstakkens Jægerkorps

Markens Bataljon

Mathismarkens Bataljon

Nordnæs Bataillon

Nygaards Bataljon

Sandvikens Bataljon

Skansens Bataljon

Skutevikens Buekorps

Sydnæs Bataljon

Vågens Bataljon

Wesselengens Bataljon


Powered by

Buekorpsenes Dag

 

Buekorpsenes Dag ble lansert første gang i 1946. Det var den gang sjefen for Nordnæs Bataillon Odd Eide Knutsen som var initiativtakeren for en fellesdag for samtlige buekorps. Buekorpsenes dag ble gjennomført hele 3 år på rad med en variert interesse. Sjefene som var samlet om buekorpsenes dag het: Karl Kjærland (Markens), Sjøstrøm (Laksevaag Bueskyttere), Kjell J Kaarstad (Wesselengens), Gunnar Ludvigsen (Løvstakkens Jegerkorps), Arne Hornes (Nøstets), Kåre Johannessen (Skutevikens), Erling Alræk (Sydnes), Cato Johannessen (verftets), Agnar Larsen (Mulens), Magnar Myrmel (Mathismarkens) og Olaf Furnes (Ladegårdens). Nygaards Bataljon og Dræggens Buekorps holdt seg den gang borte i fra Buekorpsenes Dag fordi de ikke så noen hensikt i å være med. I forkant av Bergens 900 års dag i 1970 gjorde en dræggagutten Petter B Namtvedt bot for bedring og dro i gang Buekorpsenes Dag med støtte i fra Carl O. Gram Gjesdal. I 1974 ble det avholdt et fellesmøte ute i det Gamle Bergen sjefene imellom om å få til en permanent gjennomføring av buekorpsene dag. Det ble den gang bestemt at Buekorpsenes Dag skulle avholdes hvert 4 år.

Petter B Namtvedt

Hva er Buekorpsenes Dag?

Dette er en dag der alle buekorpsene med Gamlekarer og gamle faner samles for å hedre sin snart 150 år gamle tradisjon. Byens Gamlekarer samles ute ved Murhvelvingen med gamle faner og trommer. De aktive buekorpsene samles ved byens 4 hjørner for så å treffe Gamlekarer inne i sentrum for avmarsj til Møhlenpris ballplass. I de tidligere år har arrangementet vært holdt på Torgallmenningen, men av diverse ombyggings årsaker ble det flyttet til Møhlenpris.

På formiddagen (Tårnplass) avholdes der konkurranser buekorpsene imellom, det for å kåre byens beste slager og byens beste fanebærer. Det slåes da en marsj som samtlige slagere skal slå foran en jury. De beste blir plukket ut for en finale som avholdes på ettermiddagen ved Møhlenpris ballplass. Fanebærerne tar så paraden på sin vante tradisjonelle måte og de beste der går så videre til en finale på ettermiddagens arrangement.

Buekorpsenes Dag -1990

Selve arrangementet om formiddagen ble avholdt på selv Torgallmenningen. Bergen Munnspillorkester underholdt på scenen imellom slager konkurransen. Erling Johannessen underholdt også med sang og viser. Sandvikens Ungdomskorps spilte marsjer og parademarsjen for selv fanebærer konkurransen. Da ettermiddagen kom ble Torgallmenningen selve møteplassen før avmarsj til Møhlenpris ballplass. Sandvikens ungdomskorps stod oppstilt ved innmarsj og samtlige buekorpsmarsjer ble presentert for buekorpsguttene, Gamlekarer og tilskuere. Selve festmiddagen for offiserer og Gamlekarer ble avholdt på studentsenteret.

Buekorpsenes Dag -1994

Ble avholdt på Tårnplass på formiddagen. Sandvikens Messingkorps underholdt på scenen. Slager konkurransen og fanebærer konkurransen ble avholdt med stor interesse, da mange var samlet. Det ble satt opp flere stands, der buekorpsene og buekorpsmuseet ble presentert.

På ettermiddagen bar det så til det store arrangementet på Møhlenpris. Her var flere tusener samlet til finaler og kåring av byens beste trommeslager og fanebærer.

Buekorpsenes Dag -1998.

Byens sjefer i 1998

Buekorpsenes Dag i 1998 gikk som planlagt først på Tårnplass. Ved innmarsj fikk byens aktive gutter besøk at to nye buekorps. Det var Holmens Kompani og Bønes Bataljon. Holmens er et rekrutteringskorps og Bønes Bataljon er samlet korps av gutter i fra flere buekorps. Begge disse buekorpsene hadde egen fane og uniform. Slager konkurransen ble så avholdt og samtlige slagere måtte slå "divisjonen". Fanebærerne fikk denne gangen parademarsjen avspilt av Nordnæs sin hornblåser.

Ettermiddags arrangementet ble avholdt på sin vante plass Møhlenpris. Byens Gamlekarer stilte opp ved buekorpsmuseet og utover i gågaten. Marsjen gikk så til Ole Bullsplass og over Nygårdshøyden ned til "Storeleken" eller Møhlenpris Ballplass. Gamlekar musikken spilte samtlige buekorpsmarsjer ved innmarsj. Ordføreren møtte opp og holdt tale for samtlige buekorps interesserte.

Her ser vi byens beste slager og fanebærer avbildet ved ordfører B Ljones. Fanebæreren fra Nordnæs Bataillon vant fanebærer konkurransen og Slageren i fra Sydnæs Bataljon vant slager konkurransen. Juryen består fortrinnsvis av tidligere vinnere.

Buekorpsenes Dag samler mange tusener av mennesker alt ifra buekorpsgutter til buekorps interesserte og turister. Dagen avholdes fortrinnsvis i mai måned hvert 4 år. Der nedsettes en hovedkomité av Sjefsrådet som skal arbeide for at Buekorpsenes Dag skal bli gjennomført på best mulig måte. Hovedkomiteen består av valgt Gamlekarer og av utvalgte aktive gutter. H M Kong Harald sender sitt tradisjonsrike telegram til Bergen hvert 4 år, så Kongen bryr seg om buekorpsene i Bergen. Buekorpsenes dag 1998 ble av sjefsrådet betegnet som tidenes beste arrangement. Hovedkomiteen for 1998 var bestående av : Arne Pettersen (Sandviksguttenes Forening) Stig Høisæther, (Eldre Mathismarksgutters Forening) Harry Andersen (Nordnæsguttenes Forening), Jan H Pedersen (Eldre Skuteviksgutters Forening), Eirik Paulsen (Eldre Laksevågsgutters Forening), Arild Iversen (Nordnæs Bataillon), Jon Thorsen (Sydnæs Bataljon), Thomas D Thuland (Mathismarkens Bataljon).

Hovedkomiteen for 2002

Buekorpsmuseet valgte følgende hovedkomité for Buekorpsenes Dag 2002. Odd Hugo Eriksen (Eldre Laksevågsgutters Forening). Arild Lilleskaret ( Eldre Markegutters Forening). Stig Høisæther (Eldre Mathismarksgutters Forening) Rune Løsteth (Nygårdsguttenes Forening).

(Foto: Løtvedt)

Her et bilde av 3 av de som var med hovedkomiteen ( Odd Hugo Eriksen, Rune Løseth og Stig Høisæther) for 2001 som aktive i 1981

Her også Arild Lilleskaret som aktiv fanebærer i Markens på samme tid

 

Oppvarmingen før Buekorpsenes Dag 2002

 

Bilder fra Buekorpsenes Dag 2002

Copyright © by Buekorpsene i Bergen All Right Reserved.

Publisert den: 2004-04-14 (50267 lesninger)

[ Tilbake ]
Content ©