Innhold

Hjem

Historia  History 

Historikk

Dræggens Buekorps

Fjeldets Bataljon

Laksevågs Bueskyttere

Lungegaardens Buekorps

Løvstakkens Jægerkorps

Markens Bataljon

Mathismarkens Bataljon

Nordnæs Bataillon

Nygaards Bataljon

Sandvikens Bataljon

Skansens Bataljon

Skutevikens Buekorps

Sydnæs Bataljon

Vågens Bataljon

Wesselengens Bataljon


Powered by

Vedtekter for Stiftelsen Buekorpsenes Venner

§ 1

Foreningens navn er ”Foreningen Buekorpsenes Venner”.

§2

Foreningens formål er kulturformidling av buekorpsbevegelsens idealer igjennom å drive opplysning om buekorpsenes historie og virke.

§3

Foreningen er ikke forbeholdt noe spesifikk buekorps og er åpen for alle med en genuin interesse for buekorpsene i den grad stiftelsen finner det tjenlig.

§4

Foreningen er en ideell organisasjon hvor alt arbeidet skjer på frivillig basis. Alle inntekter skal settes inn på egen konto. Kontoen skal disponeres av styret eller av de som styret bestemmer. Eventuelt overskudd av driften av stiftelsen kan styret disponere til et felles buekorps formål. Stiftelsen kan ikke gå med underskudd.

§5

Styret kan bestå av 5 medlemmer. 1 leder 1 sekretær. 1 kasserer og 2 styremedlemmer. Hver medlem har en stemme. Sekretæren plikter å protokollføre styremøtene. Styret konstutierer seg selv og er et ansvarlig team for driften.

§6

Om noen gjør seg skyld i noe som kan skade stiftelsen eller buekorpsenes anseelse kan vedkommende bli ekskludert. Når et flertall i Foreningen ønsker det kan det avholdes et årsmøte. Stiftelsen kan kun nedlegges enstemmig. Ved nedleggelse tilfalle stiftelsens eiendeler buekorpsmuseet i Bergen.

April 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © by Buekorpsene i Bergen All Right Reserved.

Publisert den: 2004-08-29 (3465 lesninger)

[ Tilbake ]
Content ©